Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de stichting Music Connects All (MCA) kent de volgende leden en functies:

  • Directeur/bestuurder: M.N.S. Verhoeff
  • Secretaris: R. Keller
  • Penningmeester: vacature
  • Bestuurslid: Prof. Dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge

Behalve een bestuur heeft MCA een Raad van Commissarissen

Bestuur en Raad van Commissarissen onderschrijven de Governance Code Cultuur (link is external). De statuten van de stichting zijn daartoe gewijzigd d.d. 10 februari 2014, inmiddels is tot een Reglement voor het bestuur en een Reglement voor de Raad van Commissarissen besloten.