Erkende ANBI-instelling

Het bestuur van de Stichting Music Connects All maakt bekend dat de Stichting Music Connects All vanaf 1 januari 2015 aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Dat betekent dat giften aan de de stichting onder gunstige voorwaarden afgetrokken kunnen worden van zowel de inkomsten- als de vennootschapsbelasting.

Steun Het Don Kosakenchor Russland

De Belastingdienst merkt de stichting MCA (Music Connects All), die het Don Kosakenchor Russland onder haar hoede heeft, aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan voor u is dat u uw gift(en) onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen/winst. Het voordeel voor de stichting is dat over ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk‐ of erfbelasting is verschuldigd . Dat is voor u goed om te weten, want ieder bedrag dat u het Don Kosakenchor Russland schenkt of nalaat kan, ongeacht de hoogte van het bedrag, voor 100% worden besteed aan de realisatie van de doelstelling: de instandhouding van het Don Kosakenchor Russland en bevordering van de Russische koormuziek.

Over stichting Music Connects All

Naam: Stichting Music Connects All.
RSIN-/fiscaal nummer: 803377733
KvK-nummer: 41121578

Adres:
Nazareth 9-11
4471 AA Wolphaartsdijk


Doel
De stichting Music Connects All (afgekort: MCA) heeft als doelen:

  1. Het instandhouden en exploiteren van het Don Kosakenchor Russland.
  2. Het bevorderen van culturele- en muzikale evenementen, zowel nationaal als internationaal.
  3. Al hetgeen met de genoemde doelstellingen rechtstreeks of zijdelings verband houdt  of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.