Beleidsplan

Marketing- en Businessplan

Don KosakenChor Russland

&
 Instrumental Soloists Ensemble “Philarmonia”

Dirigent Marcel N. Verhoeff

1 DE STICHTING, BESTUUR EN ORGANISATIE, FINANCIËN

1.1 Doelstelling & actueel beleid

De Stichting Music Connects All (hierna te noemen: MCA) stelt zich ten doel het in stand houden en exploiteren van het Don Kosakenchor Russland, en verder het bevorderen van culturele en muzikale evenementen, zowel nationaal als internationaal. Haar werkzaamheden zijn op deze doelen gericht. Haar actuele beleid is in dit marketing- en businessplan weergegeven. Ook het Artistiek Plan maakt hiervan deel uit.

MCA “beheert” het Don Kosakenchor Russland, produceert haar uitvoeringen, tournees en repetities, beheert haar repertoire, en stimuleert vernieuwing daarvan, onder meer door het verstrekken van opdrachten aan componisten, en het doen van onderzoek in muzikale archieven.

1.2 Juridische Structuur

Alle rechten en verplichtingen van het Don KosakenChor Russland/The Voices of Russia zijn ondergebracht in de MCA (voorheen Stichting Concertdirectie Verhoeff) die haar zetel heeft op Nazareth 9-11 te Wolphaartsdijk. MCA is als stichting op 14 november 1994 opgericht en staat ingeschreven onder nummer S411 21578 bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast werd het koor geregistreerd in het handelsregister van Moskou op 2 december 1997 (reg.nr. N 069.218 OKPO 47639123). Aanleiding daartoe was dat de president van de Russische Federatie op 17 juni 1997 per decreet nr.: 612 het Don KosakenChor Russland als enige officiële koor van het Kozakken Genootschap “Vsevlikoye Voisko Donskoye” aangesteld.

Primair doel van het koor is: het propageren van de Russische muzikale erfenis en die van de Kozakken zowel in Rusland als daarbuiten. Bij de oprichting van het koor werd dirigent Marcel Verhoeff officieel aangesteld als officier van het Kozakkenregiment van Krasnodar, in zuidelijk Rusland. In het verlengde daarvan ligt de tweede doelstelling: het bevorderen van culturele -en muzikale evenementen in Nederland en elders in de wereld.

registratie-don-kosak-koor-1997.jpg

This letter is to confirm that Don Cossack’s Chorus (Don KosakenChor Russland) is the only official Chorus at Cossack’s Society “Vsevelikoye Voisko Donskoye” by appointment of the President of Russian Federation on June 17, 1997 N 612. The aim of creating the Don Cossack’s Chorus is propagandizing of Russian and Cossack musical heritage both in Russia and abroad. Don Cossack’s Chorus (Don KosakenChor Russland) is registered in Moscow Register Chamber on December 2, 1997.

Om MCA verder te professionaliseren en daarmee in lijn te brengen met de corporate governance structuur van culturele organisaties, heeft het bestuur de statuten van de stichting begin 2014 ingrijpend gewijzigd, daarmee voldoet de Stichting aan de inrichtingseisen van de Code Cultural Governance. Ook heeft MCA haar structuur in overeenstemming gebracht met de voorwaarden om de ANBI-status aan te vragen. Deze status is van groot belang om voldoende middelen aan te trekken van donateurs om de continuïteit van MCA te waarborgen en haar muzikale product voor een breder publiek krachtiger op de Nederlandse markt en daarbuiten te profileren.

Per 14 juni 2022 bestaat het bestuur uit:

 • Voorzitter: Prof. Dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge – Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, directeur Nederland-Rusland centrum, wonende te Groningen;
 • Secretaris: E. van der Veen;
 • Penningmeester: Mr. C.M. van Duinen;
 • Directeur/Bestuurder: M.N.S. Verhoeff, wonende te Wolphaartsdijk.

Het impresariaat Impact Entertainment te Utrecht is verantwoordelijk voor het afsluiten van concerten in Nederland. In België worden de concerten afgesloten door KRAS artists te Deinze. De Konzertagentur Hanseatische Konzertdirektion te Hamburg is verantwoordelijk voor het afsluiten van concerten in Noord – Duitsland; Konzertagentur ‘Kulturgifpel’ te München (D) boeken vanaf het seizoen 2016/2017 concerten in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

MCA heeft ten behoeve van de (organisatie van  de) concerten in binnen- en buitenland  de volgende partijen aangesteld:

 • chef-dirigent M.N.S. Verhoeff;
 • roadmanager W. Sluis;
 • assistent roadmanager B. Sluis-Kurver;
 • belichting- en geluidstechnicus E. Looijmans in Nederland;
 • medewerkers van genoemde impresariaten;
 • accountantskantoor Acta Synergia te Nijkerk verzorgt de financiële administratie van MCA.

MCA sluit met alle individuele zangers en instrumentalisten per activiteit een overeenkomst af. MCA is de facto eigenaar van het koor en van het ensemble. In MCA zijn tevens de meeste CD-rechten alsmede de rechten op filmmuziek verankerd.

1.3 Fondsenwerving, beheer & besteding

Om beide genoemde doelstellingen te verwezenlijken, beschikt het MCA over eigen middelen te weten het batig saldo van haar tournees tijdens de seizoenen 2014/2015 tot en met 2019/20, de subsidie van het Fonds Podiumkunsten in 2014 (link is external), schenkingen, overige subsidies en de verkoop van promotiemateriaal, catalogi en cd’s.

Maar om haar streven naar een grotere internationale bekendheid en bereik, waar te maken, zijn aanzienlijk meer geldelijke middelen nodig. Daarom is voor MCA het verkrijgen van de ANBI-status zeer belangrijk om extra middelen te genereren. Door de ANBI-status is MCA aantrekkelijker voor personen om giften en schenkingen te doen vanwege het belastingvoordeel dat zij kunnen verkrijgen. Maar ook kan MCA de betreffende personen als blijk van dank tegemoet komen met kortingen en vrijkaarten voor concerten.

Verder zijn subsidies van fondsen en inkomsten uit sponsorgelden een belangrijke bron. MCA richt zich bij de verwerving van sponsorgelden nadrukkelijk op internationale bedrijven met de gedachte dat deze bedrijven het koor in hun marketing- en promotie-activiteiten kunnen betrekken ten aanzien van hun (inter-)nationale klanten. Daartoe heeft MCA een aantrekkelijk op maatwerk afgestemd sponsorpakket ontwikkeld.

Financieel onderdeel van het beleidsplan is het wegwerken van het in de afgelopen crisisjaren opgelopen tekort. In het seizoen 2019-2020 is daarmee, als gevolg van een substantiële aflossing van de ontstane schuld, een geslaagde aanvang gemaakt. Bij een naar verwachting verdere positieve ontwikkeling van het stichtingsvermogen investeert MCA in een verdere professionalisering van het koor, de choreografie, het decor en nieuwe kostuums. Bovendien zal dat leiden tot het uitbreiden van de evenementenagenda in het kader van haar tweede doelstelling: het bevorderen van culturele en muzikale evenementen. De laatste tot de verbeelding sprekende evenementen zijn geweest: (l) het concert in samenwerking met Kyteman in het Gorkipark te Moskou in 2013 in het kader van het Nederland-Rusland-jaar en (ll) het concert op het General Konsulat van Rusland te Bonn (GDR) in aanwezigheid van de ambassadeurs van Nederland, België, Oekraïne en Moldavië en de Russische gemeenschap in Duitsland.

Om die doelen kracht bij te zetten, heeft het bestuur een gestructureerd plan van aanpak gemaakt waarbij intensief aan acquisitie wordt gedaan en bestaande contacten worden geïntensiveerd met bedrijven en instellingen die een raakvlak hebben met het koor, Rusland, de Russische cultuur en de muziek. Inmiddels heeft de stichting een goede sponsorrelatie opgebouwd met o.a. Voerman International en SRC-Reizen. Thans heeft een aantal grote bedrijven interesse getoond in mogelijke sponsoring.

1.4 Tournee

Een tournee begint met het maken van afspraken en het vroegtijdig repeteren met het koor. Dat laatste vindt in Moskou plaats. De kosten gaan voor de baat uit wat inhoudt dat het koor moet worden voorgefinancierd evenals de locaties, het vervoer, maaltijden, promotiemateriaal etc.. Het uiteindelijk doorgaan van een tournee staat en valt dan ook met voldoende kaartverkoop. Voor Nederlandse concerten is het impresariaat Impact Entertainment (link is external) hiervoor verantwoordelijk. Voor Duitsland is dat het impresariaat: Hanseatische Konzertdirektion (link is external)te Hamburg. Voor België is een samenwerking aangegaan met het impresariaat Kras-Artists Management te Deinze.

Ondanks de voor cultuur ongunstige economische tijd heeft ook in seizoen 2019/2020 een tournee plaatsgevonden die zelfs is uitgebreid dankzij een kleine groei van het aantal concerten in Duitsland. Dit laatste vanwege de succesvolle artistieke prestaties en de TV-uitzending op het Duitse journaal als gevolg van het uitverkochte concert in de Michaeliskirche te Hamburg. Daarnaast heeft op uitnodiging van AVROTROS (link is external)en de directie van Het Concertgebouw (link is external)te Amsterdam op 21 december 2014 in de Grote Zaal van het Concertgebouw een concert plaatsgevonden in het kader van de prestigieuze concertserie “zondagochtend-concerten”. Dit concert dat volledig was uitverkocht met zelfs de bijplaatsing van 200 extra stoelen op het podium, is rechtstreeks uitgezonden door de AVROTROS op Radio 4. Dit heeft geleid tot een vervolg samenwerking met AVROTROS. In december 2017 werd een TV-Special gemaakt van het concert, gegeven in het Concertgebouw te Amsterdam. Deze TV-Special werd prime-rime uitgezonden op Oudejaarsavond 2017 en herhaald op zaterdag 6 januari 2018. De goede ontvangst van deze special heeft ertoe geleid dat deze special in 2019 weer werd uitgezonden en wel op zaterdag 14 december en op zaterdag 21 december 2019.

1.5 Doelgroepen

Het Don KosakenChor Russland heeft inmiddels twintig jaar lang met toenemend artistiek succes op de nationale- en internationale podia concerten gegeven. Door de continuïteit en de hoge kwaliteit kent het koor in Nederland, België, Turkije, Cyprus en Duitsland veel trouwe fans, die bij iedere tournee aanwezig zijn en de verschillende zangers en musici (her)kennen. Inmiddels weten de media ook de dirigent feilloos te vinden. MCA wil haar bestaande doelgroep niet verliezen maar constateert tegelijkertijd dat voor een jonger publiek de concerten ook aantrekkelijk moeten zijn. Dus is het Don KosakenChor Russland bezig om het repertoire artistiek te vernieuwen en om nieuwe vormen van muziek en entertainment evenwichtig te mixen om ook een jonger publiek meer dan voorheen voor haar muziek te interesseren. Een eerste aanzet hiertoe werd ondernomen tijdens het Nederland-Rusland jaar 2013, waarbij het Don KosakenChor Russland een samenwerking was aangegaan met de Nederlandse popformatie Kyteman, tijdens een groots opgezette openluchtconcert in het Gorkipark te Moskou in aanwezigheid van onder andere Minister Jette Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

1.6 Beloningsbeleid

De leden van het Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Tot op heden is hier geen gebruik van gemaakt.

2 ARTISTIEK PLAN: DON KOSAKENCHOR RUSSLAND
2.1 Inleiding

Met een ongelooflijke Passie voor muziek brengt de Nederlandse dirigent Marcel ‘Nicolajevich’ Verhoeff, samen met het internationaal vermaarde Don KosakenChor Russland/The Voices of Russia & het Instrumental Soloists   Ensemble “Pilharmonia”, boeiende, aangrijpende en meeslepende Russische muziek naar het Westen.

Hij doet dit door niet alleen te concerteren in de grote bekende theaters/concertzalen in grote steden, maar kiest met name  ook voor de kleinere zalen in Nederland. Hiermee wordt ook het publiek bereikt dat niet in staat is naar de podia in de grote steden te reizen. De concerten onderscheiden zich door hun hoge kwaliteit en door het publiek achtergrondinformatie en uitleg te geven over de uit te voeren werken. Ervaringen hebben geleerd dat dit enorm op prijs gesteld wordt en heeft ook meerwaarde in de uitdraging van de Russische muziek en cultuur nu en in de toekomst.

Doel voor de komende jaren is het Don KosakenChor Russland/The Voices of Russia op een maximaal renderende wijze te ontwikkelen als een van de meest toonaangevende professionele koren, in haar genre, van Europa, met daaraan verbonden het verhogen van de artistieke prestaties tot het hoogst mogelijke internationale niveau.

Vanaf seizoen 2012/2013 wordt in Nederland samengewerkt met het impresariaat Impact Entertainment/Ruud de Graaf. Deze wijziging van impresariaat heeft al geleid tot een omvangrijke tournee van ruim 30 concerten in seizoen 2012/2013. Tijdens de daaropvolgende tournee, in seizoen 2014/15, zijn 27 concerten gegeven en mede dankzij financiële ondersteuning door diverse sponsoren en de toekenning van de projectsubsidie door het Fonds Podiumkunsten is deze tournee ook financieel succesvol verlopen.  Ondanks de verslechterde economische situatie en de drastische bezuinigen op cultuur in Nederland heeft het bestuur besloten om de geplande tournee in het seizoen 2017/2018 door te laten gaan om zo de continuïteit van het koor in de theaters te waarborgen. Er zal veel aandacht geschonken worden aan het werven van fondsen. De succesvolle artistieke prestaties en de TV-uitzending op het Duitse journaal als gevolg van het uitverkochte concert in de Michaeliskirche (2013) te Hamburg. Daarnaast heeft de directie van Het Concertgebouw te Amsterdam het koor uitgenodigd om op 21 december 2014 in de Grote Zaal van het Concertgebouw een concert te verzorgen in het kader van de  concertserie “Zondagochtend-concerten”. Dit concert werd rechtstreeks worden uitgezonden door de AVROTROS op Radio 4. Dit concert vond plaats in een overvolle Grote Zaal. http://www.npo.nl/het-zondagochtend-concert/21-12-2014/RBX_AVRO_668937 (link is external).

In december 2017 werd een TV-Special gemaakt van het concert, gegeven in het Concertgebouw te Amsterdam. Deze TV-Special werd prime-rime uitgezonden op Oudejaarsavond 2017 en herhaald op zaterdag 6 januari 2018. De goede ontvangst van deze special heeft ertoe geleid dat deze special in 2019 weer werd uitgezonden en wel op zaterdag 14 december en op zaterdag 21 december 2019. https://www.npostart.nl/het-don-kozakkenkoor-uit-rusland/31-12-2017/AT_2092082

Het Don KosakenChor Russland heeft inmiddels 28  jaar lang met artistiek succes op de internationale podia concerten gegeven. Door de continuïteit en de hoge kwaliteit kent het koor in Nederland, België, Turkije, Cyprus en Duitsland veel trouwe fans, die bij iedere tournee aanwezig zijn en de verschillende zangers en musici (her)kennen. Inmiddels weten de media ook de dirigent feilloos te vinden.

Eén van de belangrijkste taken is het artistiek vernieuwen van het repertoire om zo ook jonger publiek te bereiken. Een eerste aanzet hiertoe werd ondernomen tijdens het Nederland-Rusland jaar 2013, waarbij het Don KosakenChor Russland/The Voices of Russia een samenwerking is aangegaan met de Nederlandse popformatie Kyteman, tijdens een groots opgezette openluchtconcert in het Gorkipark te Moskou in aanwezigheid van onder andere Minister Jette Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dit werd een van de hoogtepunten van het Nederland-Ruslandjaar. Een verdere samenwerking met deze popformatie wordt nader uitgewerkt.

Don KosakenChor Russland/The Voices of Russia tijdens de Live-performance in Gorkipark, Moscow september 2013

Daarnaast  zullen indien  financiële  middelen  toereikend  zijn compositie-opdrachten  worden  verstrekt  aan  zowel Nederlandse als ook Russische hedendaagse componisten. Op basis van het vocale programma zal ook een nieuwe compositie geschreven worden door Alexander Marchakovski.

Artistieke prioriteiten met het oog op de toekomst zijn het:

 • bewaken en verder ontwikkelen van de artistieke kwaliteit van iedere musicus in het Don KosakenChor Russland/The Voices of Russia en het instrumentaal ensemble;
 • vernieuwen van de performance met het doel meer jongeren aan te spreken;
 • op thematische wijze programmeren waarbij veel aandacht en ruimte wordt ingepast voor nieuw –  hedendaags – repertoire. Dit geschiedt, mede, door het verlenen van compositieopdrachten;
 • continu op zoek gaan naar onbekend repertoire uit Rusland en deze, zoveel mogelijk, toevoegen aan het huidige repertoire;
 • benaderen van jongeren door middel van schoolprojecten;
 • samenstellen en organiseren van workshops en/of masterclasses aan universiteiten en conservatoria.
2.2 ARTISTIEKE MOTIVATIE
2.2.1 Inleiding

Rusland beschikt over een schat aan prachtige onbekende werken. De musici hebben zich als doel gesteld, deze prachtige, onbekende Russische muziek in het Westen te vertolken en middels het geven van concerten toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zij doen dit vanuit liefde voor het vak en het is dan ook heerlijk om te zien, dat het publiek de zaal verlaat met een glimlach. Wanneer zij in staat zijn om de muziek vanuit ons hart te laten spreken en dit ook zo bij het publiek ontvangen wordt, dan is deze missie geslaagd.

Het repertoire zal bestaan uit in Nederland veelal onbekende werken, met als leidraad composities uit de laatste periode van de Sovjet-Unie. In de jaren ’60 tot ’80 uit de vorige eeuw, werden veel composities geschreven voor het volk. De Russen kennen dit repertoire van binnen en van buiten. Na de val van de Sovjet-Unie ontstond een enorme hang naar het Engelstalig repertoire en werd het Russische volksrepertoire aan de zijkant gezet. Nu, sinds enkele jaren, is het Russisch repertoire weer volop in aandacht. Zowel ouderen als ook de jeugd keren weer terug naar hun eigen cultuur en de liederen uit de jaren ’60 tot ’80 zijn weer volledig in. Deze composities zijn vaak geschreven op bijzonder mooie, literaire teksten. De productie bevat veel van deze, niet politiek getinte, liederen.

2.2.2  Artistiek team

De productie ‘A Russian Night’ zal worden uitgevoerd door het Don KosakenChor Russland & Instrumental Soloists Ensemble ‘Pilharmonia’. Het geheel staat onder leiding van de Nederlandse dirigent Marcel N. Verhoeff.  De repetitor van het koor, Kyrill Krayhuskin, is een afgestudeerde jonge dirigent  die  in  de  lijn van  Verhoeff alle werken  instudeert. De  muzikale arrangementen worden speciaal voor het koor en ensemble geschreven door Verhoeff en Valery Elchick, laatstgenoemde is leider van het instrumentaal ensemble en hoofdvakdocent aan het Gnesin instituut te Moskou.  Daarnaast worden er specifieke compositieopdrachten verleend aan zowel Nederlandse als ook Russische hedendaagse componisten. Alle zangers en instrumentalisten die meewerken aan dit project, hebben een professionele muziekopleiding in Rusland en/of Oekraïne afgerond en velen zijn verbonden aan diverse operahuizen als solist. De instrumentalisten zijn allen laureaten en vormen al 25 jaar lang een uniek instrumentaal ensemble.

2.2.3  Artistieke visie

Dirigent Verhoeff streeft er naar om – in nauw overleg met de leden van het koor en ensemble – een programma samen te stellen waarin op thematische wijze de Russische cultuur sterk naar voren komt. Liederen worden afgewisseld met verbindende teksten van beroemde Russische schrijvers, soms in het Russisch vanwege haar  enorme  zeggingskracht,  soms  in  een  vertaling.  Deze  teksten  worden  in  nauw  overleg  met  de  Universiteit  van Groningen en het Gnesin Instituut te Moskou samengesteld en voorgedragen door een acteur. Het repertoire is, los van de kwaliteit, een uitstekend middel om het Don KosakenChor Russland te onderscheiden van de vele concurrerende Kozakkenkoren in binnen- en buitenland.

Het beleid van het Don KosakenChor Russland is er op gericht om een origineel- en uniek repertoire op te bouwen. Werken van in Nederland onbekende componisten vormen steeds meer het repertoire van het Don  KosakenChor  Russland.  

Het rijke repertoire van de Russisch-orthodoxe kerkmuziek wordt aangevuld  met werken van onbekende componisten zoals Vasily Zinovyev, Sergey Trubachev, Boris Dodonov, Alexey Kosolapov. Terwijl de bekende composities van Rachmaninov, Tsjaikovski  en Bortnianski een onderdeel blijven uitmaken van het repertoire zal het onbekende repertoire meer en meer centraal staan.

Zo wordt een goed afgewogen artistiek programma samengesteld waarbij in de opbouw van het programma de diverse composities in blokken, thematisch, worden geplaatst. Een speciale uitleg is op zijn plaats om de functie van het liturgisch repertoire binnen elk concert aan te geven. Traditioneel opent elk concert met een aantal religieuze gezangen, omdat de Kozak zeer gelovig is en sterk verbonden is met de Russisch orthodoxe kerk. Door het zingen van een aantal religieuze gezangen wordt tevens de zegen gevraagd voor alle aanwezigen in de zaal. Je merkt gelijk de diepgang en intense beleving, omdat dit gezongen wordt vanuit een innerlijke overtuiging.

Daar waar andere Kozakkenkoren blijven ‘hangen’ in het standaardrepertoire, is het artistieke team van het koor steeds weer op zoek naar vernieuwing. Samen met de dirigent zoeken diverse koorleden naar “vergeten” klassieke Kozakkenliederen.  Liederen  uit  de  Sovjet -periode  is  eveneens een  vernieuwing  op  het  repertoire.  Componisten als Badadzhanjan, Gridin en Marchakovsky vertegenwoordigen de nieuwe generatie van componisten, die zelden of nooit in de Nederlandse theaters vertolkt worden. Juist dat heeft ertoe geleid dat Marcel Verhoeff in juni 2012 de Rus Prix Award heeft mogen ontvangen uit handen van de heer Svitkoy, speciaal afgezant van de Russische president en tevens Minister van Cultuur van de Russische Federatie.

In september 2013 heeft in het kader van het toen Nederland – Rusland jaar een groots concert plaatsgevonden in het Gorki Park te Moskou, waar The Kyteman Orchestra, (eerder genoemd popformatie. Ik zou consistent zijn en een naam kiezen) samen met het Don KosakenChor Russland, een volledig concert gegeven heeft met eigentijdse muziek. Het bijzondere van deze samenwerking was de ‘samensmelting’ van twee verschillende culturen, zowel geografisch als ook op muzikaal gebied. Deze positieve samenwerking heeft ertoe geleid dat over een continuering van de samenwerking van gedachten wordt gewisseld.

2.3  Werkwijze
2.3.1 Samenstelling van het koor

De ontwikkeling van het repertoire in de komende jaren vereist dat de kwaliteit, de samenstelling en omvang van het koor verder zal worden aangepast. Het koor bestond tot 2006 uit 16 vaste zangers, momenteel wordt gewerkt met 26 zangers, bestaande uit 20 ‘vaste’ zangers aangevuld met  8 ‘reserve’ zangers in geval het nodig is om één van de zangers uit de kerngroep te vervangen. Van belang is te melden dat het koor op haar thuisbasis in grotere bezetting speelt (32 zangers) en in het buitenland indien mogelijk een zo groot mogelijke bezetting aanhoudt, echter om budgettaire redenen treedt het koor op in een kleinere formatie, met een minimum van 20 zangers om zo de artistieke kwaliteit te waarborgen. Daarnaast wordt het podium bemand door een 6-tal uitstekende instrumentalisten, die de traditionele Russische instrumenten bespelen zoals de Bayan, Domra en Balalaika, dit om het koor te begeleiden afgewisseld met ook enige virtuoze instrumentale werken. Deze instrumentale werken staan altijd in relatie tot de vocale werken en vormen ook een brug tussen de verschillende onderdelen van het programma.

2.3.2 Presentatie, uitstraling en educatie

Niet minder belangrijk is de aandacht voor de kledij en de aankleding van het podium, zoals het achterdoek. Het achterdoek is speciaal ontworpen voor de productie. Het is een geschilderd doek, voorstellende de rivier de Don met een brug. Die brug is symbolisch bedoeld om culturen, perioden van voor de revolutie, het communistisch tijdperk en de nieuwe periode met elkaar te verbinden. Met lichteffecten ontstaat telkens weer een nieuwe dimensie op het doek en podium. Wel dient aangegeven te worden dat dit achterdoek slechts een klein onderdeel vormt van de presentatie op het podium.

In de grote concertzalen zal geen gebruik worden gemaakt van het achterdoek. De muziek staat centraal en het achterdoek dient slechts ter illustratie in de theaters. Vooral de interactie tussen musici en het publiek zorgt ervoor dat het publiek zich veel meer betrokken voelt bij dan bij een regulier ‘klassiek’ concert.

Solisten zoeken contact met mensen uit het publiek en zingen hen toe, betrekken hen op deze wijze extra bij de uitvoering. Ook de uitleg van composities en verhalen over Rusland, door de dirigent, maken de voorstelling tot een zeer levendig geheel. Deze uitleg zorgt ervoor, dat het publiek de liederen veel intenser beleeft. Daarnaast de boeiende verhalen over Rusland in historische verbanden, hoe bepaalde composities zijn ontstaan, in welke periode en onder welke politieke omstandigheden, geven een goed beeld voor de toehoorder. Door deze uitleg wordt het publiek nog meer betrokken bij het hele concertprogramma.

Educatief wordt er in veel theaters, voorafgaande aan de voorstelling, een lezing gegeven door een Rusland specialist. Tijdens deze lezing wordt uitgebreid ingegaan op de historie van de kozakken, wie zijn ze? Wat hadden zij voor functie tijdens de tsarenperiode, erna en onder het regime van het communisme? Ook komt aan de orde, dat in de tijd van Napoleon veel steden in Nederland bevrijd zijn door de kozakken. Om een jonger publiek te bereiken zal, naast de reguliere concerten, ook een aantal schoolconcerten gegeven worden waarbij tal van  aspecten van Rusland en speciaal ook de band tussen Rusland en Nederland aan de orde komen. Zo vertelt een Ruslandspecialist tijdens deze schoolconcerten over de historie van de Kozakken, de  dirigent  bespreekt het repertoire en verlevendigt dat aan de hand van beeldmateriaal (documentaire i.s.m. universiteit Groningen: Kozakken in Nederland).

2.3.3  Ontwikkeling van het koor

Alle koor- en ensembleleden dienen bij deze nieuwe ontwikkelingen hecht te worden betrokken om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Zij zijn immers de dragers van dit cultuurerfgoed en daarmee tevens van essentiële waarde voor het artistieke- en financiële verdienmodel.. Dat zal niet alleen consequenties kunnen hebben voor de samenstelling van het koor maar ook met betrekking tot de intensiviteit waarmee de koorleden wordt gevraagd op te treden omdat het aantal concerten naar verwacht zal toenemen. Dat zal zowel in Nederland maar in het bijzonder in het buitenland het geval zijn. Verondersteld wordt dat het beslag op muzikale capaciteit in de toekomst een belangrijker factor gaat worden.

2.3.4 Het Instrumental Soloists Ensemble ‘Pilharmonia’

Tot nu toe zijn de instrumentalisten (het Instrumental Soloists Ensemble ‘Pilharmonia’) nauwelijks  aan de orde geweest. Deze groep die bestaat uit zeer bekende- en geliefde artiesten in Rusland behoeft op artistiek-inhoudelijke terrein weinig extra aandacht, omdat allen laureaten zijn en buitengewoon virtuoos zijn in het bespelen van hun instrument, De instrumentalisten bespelen de traditionele Russische volksinstrumenten, de Balalaika (prima, alt en bas balalaika), de Domra (eveneens als balalaika een snaarinstrument, dat gespeeld wordt met een plectrum), de Bayan (bij ons beter bekend als de accordeon). Incidenteel wordt ook gebruik gemaakt van een piano en/of synthesizer als aanvullend instrument. Tijdens het concert geeft de dirigent uitleg over deze instrumenten en laat ze ook afzonderlijk horen. Daarnaast spelen zowel de Domra, Bayan, als ook de Balalaika solowerken begeleid door het ensemble. Ook de solofunctie tijdens het begeleiden van de vocale werken is van groot belang. Vaak vormen zij dan een tegenmelodie, waardoor de instrumenten niet alleen een begeleidende functie hebben, maar koor en ensemble beiden even belangrijk zijn.

Instrumental Soloists Ensemble “Pilharmonia”

2.3.5 Solisten

Tijdens de tournee 2006/07 en 2007/08 is het gelukt de beroemde bariton Evgeny Polikanin als ‘special guest’ voor de concerten in Nederland, België, Rusland en Duitsland te verbinden. Evgeny Polikanin werd inmiddels een vaste gastsolist van het koor en was tot aan 2018 verbonden aan het koor. Daarnaast beschikt het koor over een aantal uitstekende vocalisten die stuk voor stuk als solist naar voren komen tijdens de concerten.

Evgeny Polikanin, special guest

2.3.6   Dirigent

Marcel Verhoeff, de enige Nederlander in het gezelschap, vormt de drijvende kracht achter het koor. Hij is de geestelijk vader van het koor en in belangrijke mate verantwoordelijk voor de prestaties van de producties die door koor, solisten en ensemble op het podium worden gebracht. Hij aanvaarde het chef-dirigentschap van het Don KosakenChor Russland in 1994. De onuitputtelijke bron van onbekende Russische muziek is voor Verhoeff en het koor iedere keer een uitdaging.

Het is heerlijk om gezamenlijk nieuw repertoire te ontdekken en hiermee nieuwe artistieke programma’s op te stellen, om zo de schat aan onbekende Russische muziek in het Westen te vertolken. Eén van de grootste arrangeurs op dit gebied is Valery Elchick, een virtuoos op zijn balalaika, en samen met hem worden veel arrangementen geschreven. Het doel is om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, door de juiste balans te vinden tussen het oude bekende repertoire en het nieuwe repertoire. Momenteel werkt Verhoeff met een 2e dirigent, die door Verhoeff is gecoacht om zo de continuïteit van klank en kleur te waarborgen. Hierdoor wordt de kwetsbaarheid van de chef-dirigent gereduceerd en kan de 2e dirigent ingezet worden op momenten dat de chef-dirigent plotseling verhinderd is.

2.4 Plaats in het veld

Een van de doelstellingen  van  het  Don  KosakenChor  Russland  is  verbreding  van  de  Russische  muziek  en  cultuur in Europa. Daarom treedt het  Don KosakenChor Russland niet alleen in grote zalen op, zoals het Concertgebouw in Amsterdam, Liederhalle in Stuttgart, OCC in Berlin  en  het  concertgebouw  “de  Vereeniging”  in  Nijmegen,  maar  kiest  zij  juist  ook  voor de kleinere zalen in Europa. Ook al zijn sommige, kleine(re) zalen financieel niet rendabel, acht de artistieke leiding het voor realisering van de doelstellingen van groot belang om in kleinere plaatsen te concerteren. Juist dit publiek dat vaak niet in staat is om naar de podia in de grote steden te reizen, komt steeds minder in aanraking met kunst en cultuur in brede zin, omdat steeds meer professionele gezelschappen ‘kleinere’ podia mijden. Niet alleen het musiceren, maar juist ook de communicatie met het publiek, is van belang voor de verbreding van de Russische muziek en cultuur. De Nederlandse dirigent geeft het publiek achtergrondinformatie en uitleg over de uit te voeren werken. Ervaringen hebben geleerd, dat dit door het publiek enorm wordt gewaardeerd.

Repetitie, Concertgebouw Amsterdam, zondag 21 december 2014

3 MARKETINGPLAN

3.1 Doelstelling

Het doel van het beleid van de stichting “Music Connects All” is het op een maximaal renderende wijze ontwikkelen van het Don KosakenChor Russland als een van de meest toonaangevende professionele koren van Europa (in haar genre), met daaraan verbonden het verhogen van de artistieke prestaties tot het hoogst mogelijke internationale niveau. De ambitie van koor en dirigent is nog lang niet ten einde. Maximale artistieke- en muzikale prestaties moeten bovendien leiden tot een breder (lees jonger) en groter publiek in zowel binnen als buitenland.

Het marketingplan kent een viertal speerpunten:

 1. vergroten bereik, verjonging en behouden van het publiek/doelgroep;
 2. bijdragen aan de pluriformiteit van het podiumkunstaanbod in Nederland en daarbuiten;
 3. streven naar verdere  internationalisering;
 4. behouden en verhogen van de hoge kwaliteit van koor en verbreden c.q. verdiepen van het repertoire;

Tevens geeft het richting aan de invulling van de activiteiten door de verschillende partners, het artistieke team en het productionele team.

3.2 Speerpunten

3.2.1 Vergroten bereik, verjonging en behouden van het publiek/doelgroep

Het Don KosakenChor Russland & het Soloists Ensemble “Philharmonia” brengen naast traditionele gezangen uit het oude Rusland ook composities uit de jaren ’60/’70 van de vorige eeuw, welke momenteel in Rusland enorm populair zijn. Het koor en ensemble vernieuwen continu hun repertoire. Het doel van de internationale tournees is aan het publiek vooral ook de minder bekende Russische muziek ten gehore te brengen, dit gecombineerd met een aantal zeer bekende Russische composities. Tijdens de afgelopen 28 jaar is gebleken dat dit concept in een duidelijke behoefte voorziet.

3.2.2 Bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland en daarbuiten

Om een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen van de Russische cultuur is er voor gekozen naast concerten in de grote theaters/concertzalen in de grote steden, ook veel aandacht te besteden aan optredens in de provincie. Hierdoor wordt deze professionele productie ook toegankelijk voor mensen die anders niet in aanraking zouden komen met optredens van het Don KosakenChor Russland & het Soloists Ensemble “Philharmonia”..

Zoals eerder gezegd gaat het niet alleen om het musiceren, maar juist ook om de communicatie met het publiek.  Door uitleg van de dirigent begrijpt het publiek ook beter waar de liederen over gaan. Nevendoel daarvan is dat het publiek deze liederen ook beter waardeert. Daarnaast zullen er, voorafgaande aan een concert, lezingen worden gegeven door deskundigen. Afgelopen seizoen is hiertoe een eerste aanzet gemaakt en de reacties van zowel publiek als ook theaterdirecties hebben ertoe geleid dat deze aanpak het komende seizoen uitgebreid zal worden. Daarnaast  zullen  tijdens  de  tournees door Europa  minimaal  2  educatieve  concerten  worden  aangeboden aan leerlingen van het middelbaar schoolonderwijs. Deze concerten worden omlijst door lezingen over het Rusland van heden. Dit in samenwerking met de Rijksuniversiteit van Groningen en het Nederland-Rusland Centrum.

3.2.3 Streven naar verdere internationalisering

De succesvolle samenwerking met de impresariaten in Nederland, België en Duitsland (Kras Artists te Deinze (B); Konzertagentur ‘Kulturgifpel’ te München (D); Hanseatische Konzertdirektion te Hamburg (D) en Impact Entertainment te Utrecht (NL) wordt in de komende jaren ook voortgezet. Laatstgenoemde zal concerten boeken vanaf het seizoen 2016/17 in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Het streven is om vanaf seizoen 2016/17 het aantal concerten te verdubbelen. Tot en met seizoen 2019/20 worden per seizoen circa 25 concerten gegeven. Door de Coronacrisis heeft MCA moeten besluiten om de reeds geboekte concerten in seizoen 2020/21 én seizoen 2021/22 te annuleren en een eerste concertserie pas weer plaatsvinden in seizoen 2022/23.

3.2.4 Behouden en verhogen van de hoge kwaliteit van het koor en verbreding cq verdieping van het repertoire

Zoals uit de nieuwe bestuurlijke opzet blijkt, is gezocht naar een inhoudelijk sterkere samenstelling van het bestuur. Dit om zo ook naast het zakelijke aspect meer diepgang te verkrijgen in het produkt Don KosakenChor Russland. Het bestuur acht het dan ook van grote waarde om Prof. Dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge als sparringpartner met de artistieke leiding te laten fungeren om verdere diepgang in de productie te generen. De eerste stappen zijn hiertoe reeds gezet. Zo zal tijdens de komende tournees een aantal inleidingen plaatsvinden voorafgaande aan het concert waarin vele nog onbelichte zaken uit Rusland aan de orde komen. Daarnaast zal tijdens de vertolking van een aantal liederen, uniek beeldmateriaal getoond worden die reflecteren aan het op dat moment uit te voeren compositie, gerelateerd aan de rijke historie van Rusland. De artistieke leiding een zo’n optimaal mogelijk artistiek team. Dit geschiedt door, naast individuele coaching door de artistiek leider, regelmatig audities uit te schrijven in Rusland om zo de kwaliteit van zangers en instrumentalisten te waarborgen. Tijdens de afgelopen tournee is de artistieke kwaliteit niet onopgemerkt  gebleken vooral door de uitnodiging van de directie van Het Concertgebouw om op 21 december 2014 het Zondagochtendconcert te verzorgen met een rechtstreekse radio uitzending door de AVROTROS op radio 4. Daarnaast heeft het magazine Elsevier een groot interview besteed aan het koor en dirigent Marcel Verhoeff in haar Rusland Special van juni 2013. De NDR heeft tijdens het journaal een bijzonder item  besteed  aan  het  koor  naar  aanleiding  van  het  concert, op 18 december 2013, in  de  Michaeliskirche  te  Hamburg.  Deze  uitzending  is opmerkelijk omdat juist in Duitsland er veel “Kozakkenkoren’ op tournee zijn in diverse samenstellingen en dientengevolge ook op verschillend artistiek niveau.

3.3 Geschiedenis van het Don KosakenChor Rusland

Met het impresariaat Jacques Senf & Partners werd in goed overleg tussen het toenmalige bestuur van MCA en het impresariaat vanaf seizoen 2011/2012 geen nieuwe overeenkomst meer aangegaan. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf het seizoen 2012-2013 wordt samengewerkt met het impresariaat Impact Entertainment/Ruud de Graaf.

Van 1995 af tot heden heeft het gezelschap ieder jaar in de maanden december en januari met groot artistiek succes een tournee in Nederland, België en Duitsland gemaakt. Het aantal concerten in deze periode varieerde van 20 tot 30 uitvoeringen per jaar in de belangrijkste concertzalen van deze landen. Langzamerhand groeide de belangstelling voor het koor ook in andere landen zoals: Slovenië, Turkije, Cyprus, Israël, Zwitserland en Rusland.

In 1999 vierde het koor zijn eerste Lustrum en de bijzondere toekenning van de status “Legerkoor” van het Grote-Don- Leger. In het jaar 2000 trad het koor op in het Witte Huis te Moskou. Dit concert werd een spectaculaire doorbraak in Europa met overal uitverkochte zalen. Vele televisiezenders binnen Europa maakten een verslag van dit bijzondere optreden waaronder NOS-Journaal, RTL-Deutschland, NRD-Nachrichten, RTL-Nederland. Het koor is een zeer graag geziene gast op de grote internationale concertpodia, o.a. het Concertgebouw te Amsterdam, Liederhalle Stuttgart, Musikhalle Hamburg, Die Glocke Bremen, Aspendos Arena Antalya. De artistieke successen waren zeer groot, met een aantal opvallende hoogtepunten. Zo hebben de leden van het Instrumental Soloists Ensemble”Philarmonia”geconcerteerd in de Carnegie Hall in New York; drie keer heeft het koor na een speciaal verzoek van de Administratie van de Russische President opgetreden in het Witte Huis te Moskou. In 2005 nodigde de Russische ambassadeur in Slovenië het koor en ensemble uit om in het kader van het Festival van Ljubljana een speciaal concert te geven. De regelmatig terugkerende matinee, in de grote zaal van het Concertgebouw te Amsterdam, is eveneens een hoogtepunt.

Het koor en het ensemble hebben in de loop der jaren negentien CD’s gemaakt en meegewerkt aan verschillende filmopnamen en televisie optredens. Vier CD’s stonden in 2005 en in 2008 wekenlang op nummer één in de Nederlandse hitparade voor klassieke muziek. In september 2010 en oktober 2011 werden respectievelijk de CD ‘Christmas in Russia’ en de CD ‘A Russian Romance’ wereldwijd uitgebracht op het label Christophorus/ Harmonia Mundi.  De recente CD-Box, uitgegeven door Readers Digest, Germany, bestaande uit 5 CD’s waarin het Don KosakenChor Russland een zeer prominente plaats inneemt, is inmiddels een doorslaand succes. Binnen 10 weken werden er meer dan 45.000 exemplaren in Duitsland verkocht. In november 2014 bracht het prestigieuze Duitse label “Deutsche Grammophon” een compilatie CD uit waarin het Don KosakenChor Russland onder leiding van Verhoeff werd gecombineerd met de oude opnamen van het Don Kozakken koor onder leiding van Serge Jaroff. In april 2021 verscheen op het prestigieuze Oostenrijkse platenlabel ‘Tyrolis’ de cd ‘The greatests Hits’ die worldwide is verschenen en gelijk een groot succes werd. Nog datzelfde jaar werd een tweede release uitgebracht op dit label ‘Merry Christmas from Russia’.. Met dit label worden momenteel onderhandelingen gevoerd voor een langdurig contract.

Na bijna 75 jaar verleende President Jeltsin in 1992 de Kozakken het recht om zich opnieuw als volk met een eigen cultuur, eigen muziek en eigen literatuur te manifesteren. De Kozakken hebben eeuwenlang de lijfwacht van de Tsaren gevormd, maar na de rode revolutie was er voor hen geen plaats meer in de communistische staat . De Kozakken werden dan ook bloedig vervolgd en moesten hun afstamming verloochenen. Dat heeft zo’n zeventig jaar geduurd. Nadat dirigent Marcel Verhoeff begin jaren ’90 in Moskou en Sint Petersburg enkele concerten had gedirigeerd, kreeg hij de eervolle uitnodiging om de integrale uitvoering van de Liturgie van P.I. Tchaikovksy uit te voeren in het kader van het 150 jaar geboortefestival van Tchaikovksy. Dat concert werd rechtstreeks over de toenmalige Sovjet-Unie uitgezonden. Daar werd ook een speciale documentaire van gemaakt. Marcel Verhoeff dirigeerde vervolgens het Leningrad Philharmonic met als soliste de legendarische pianiste Tatjana Nicolaeva. Na deze zeer geslaagde concerten ontving Verhoeff de uitnodiging om chef-dirigent te worden van het in oprichting zijnde professionele Don KosakenChor Russland. Drie weken na de officiële oprichting van het koor, tekende de platenmaatschappij Koch-Schwann al een contract. De eerste CD werd zo’n succes, dat Marcel Verhoeff in 1994 met het koor en het ensemble zijn eerste serie concerten gaf. Dat is het begin geweest van een gestage groei van het aantal concerten. De ambitie van koor en dirigent is daarmee nog lang niet ten einde. Maximale artistieke- en muzikale prestaties moeten bovendien moeten bovendien leiden tot een breder (lees jonger) en groter publiek in zowel binnen als buitenland.

3.4 Toekomst

Het Don KosakenChor Russland & het Instrumental Soloists Ensemble”Philarmonia”genieten in West-Europa bekendheid en een solide reputatie. Zij staan thans voor de geweldige uitdaging te musiceren op de hoogste concertpodia in de wereld. De langetermijnvisie en meerjarenbegroting zijn gebaseerd op een aanzienlijk groter aantal concerten in verschillende landen, dan in de voorgaande jaren heeft plaatsgevonden. Doelstelling: 45 concerten in het seizoen 2022/2023 en 50-80 concerten in de jaren daarna.

Het Instrumental Soloists Ensemble”Philarmonia” heeft weinig moeite met het realiseren van vernieuwings- en verbeteringsprocessen, mede door de  betrekkelijke omvang, de kwalitatief  goede  bezetting en de talrijke mogelijkheden op  het gebied van repertoirekeuze.  Educatief  kunnen  de  leden  van  het  ensemble  van  zeer  groot  belang  zijn.  Het  organiseren  van masterclasses, gegeven  door deze  topmusici, wordt ook gezien als een van de prioriteiten van de stichting in de komende jaren.

 Basis lay-out affiche, flyer en programmaboek tournee ‘A Russian Night’, een productie van Stichting Music Connects All

4 SWOT ANALYSE

5 PROMOTIE- & COMMUNICATIEPLAN
5.1 Promotion,Branding & Presentatie

Bij de uitstraling van het koor moet heel duidelijk zichtbaar zijn dat het om een Russisch Kozakkenkoor, om nog preciezer te zijn een professioneel Russisch Kozakkenkoor gaat.

De wezenlijke kenmerken dienen niet alleen in de keuze van het repertoire maar ook in de uniformen, de presentatie op het toneel en in alle publicaties en andere uitingen duidelijk naar voren te komen. Dat betekent onder meer dat het noodzakelijk is om op termijn nieuwe kostuums aan te schaffen. Een dergelijke belangrijke aankoop dient idealiter te passen in een nieuwe huisstijl waar het imago en de identiteit van het koor elkaar zoveel mogelijk raken. In nauw overleg met het Rusland-Nederland Centrum en de Rijksuniversiteit van Groningen wordt op basis van het repertoire gezocht naar de juiste documentaires en/of Russische filmfragmenten die tijdens de concerten deel gaan uitmaken van de productie.

Uniformen Don KosakenChor Russland

Een dergelijke huisstijl omvat, naast het reeds bestaande- en geregistreerde logo, professionalisering van visuele beeldvorming, nieuw drukwerk, een uitgekiende kleurstelling, tot zelfs de letters op de tourbussen toe. Hiermee wordt de herkenbaarheid van het koor verbeterd.

Wapen/logo geregistreerd © + ®

Het Don KosakenChor Russland zal zich nog meer dan tevoren in kwalitatief- en kwantitatief opzicht moeten onderscheiden van de concurrentie en zich moeten manifesteren als het enige echte Don KosakenChor Russland. In Rusland staat slechts het koor van het Rode Leger op hetzelfde niveau als het Don KosakenChor Russland.

5.1.1 Promotiemiddelen en –uitingen

Algemeen uitgangspunt voor het inzetten van alle promotie- en communicatiemiddelen is een synergie met dezelfde herkenbaarheid en uitstraling voor het Don KosakenChor Russland.

5.1.2 Internet

Het bestuur heeft besloten de website te vernieuwen. Van groot belang is de koppeling naar en met alle relevante sites. De site zal ook in alle uitingen moeten worden genoemd. Een goede internationale website, viertalig en goed vindbaar/bereikbaar in binnen- en buitenland. Interactief, voorzien van up-to-date informatie, concert programma, multimedia, etc.

Elektronische nieuwsbrieven, blog, gebruik van de sociale media, om zowel publiek als partners, sponsoren en alle overige belanghebbenden  op  de  hoogte  te  houden  van  de  ontwikkelingen.  Recentelijk  is  de  leiding  van  de  fanclub  ‘Don KosakenChor Russland’ gewijzigd en maakt op zeer actieve wijze, zowel via haar eigen website als ook via de sociale media, zoals Facebook, alle activiteiten van het Don KosakenChor Russland kenbaar om hierdoor een nieuw potentieel aan concertbezoekers werven.

5.1.3 Print

Het ontwikkelen van een glossy programmaboek in de nieuwe huisstijl is reeds in seizoen 2012-2013 in gang gezet met ook weer dezelfde herkenbaarheid en uitstraling als het koor, drietalig, voorzien van achtergrondinformatie, professionele fotoreportages, songteksten en advertentieruimtes. De nieuwe huisstijl is, mede, ontwikkeld door het reclamebureau Van Loenen uit Amsterdam. Voor de tournee in Nederland zorgt het impresariaat voor posters, reclameborden en publiciteit in de plaatsen waar de optredens plaatsvinden. De regie over deze marketing- en communicatiemiddelen is in handen van MCA. Deze huisstijl, ontworpen door van Loenen, reclameburo in Amsterdam wordt tot op heden nog gehanteerd.

5.1.4 Media, PR & Communicatie

Uiteraard zal zowel nationaal als internationaal aandacht geschonken worden aan de tournee van het Don KosakenChor Russland & het Instrumental Soloists Ensemble “Pilharmonia”.

5.1.5 Lezersacties/ bartering

Er  ligt  bij  verschillende  uitgevers  van  magazines/dagbladen  een  aantal  kansen  om  de  ‘vrije  publiciteit’  te  genereren. In 2013 is van Marcel Verhoeff een groot interview verschenen in de speciale uitgave over Rusland van Elsevier.

Lezersacties:   exclusief   lezersvoordeel   (toegevoegde   waarde)   als   korting   voor   de   lezer   of  abonnee   op toegangsbewijs of aankoop CD / DVD van het Don KosakenChor Russland.

Bartering: het beschikbaar stellen van prijzen bij puzzels.

6 PRODUCTIONEEL PLAN

6.1 Organisatie

Het productionele team wordt gevormd door:

–     Impact Entertainment/Ruud de Graaf;

–    MCA.

6.2 Productie, verkoop en speellijst

MCA is producent van de tournee.

6.3 Verkoop

De verkoop van voorstellingen in Nederland wordt verzorgd door: Impact Entertainment/Ruud de Graaf,

Impact Entertainment BV

Postbus 1275

3430 BG Nieuwegein

T: 030-267 37 62

F: 030-267 40 55

E: info@impactentertainment.nl (link is external)

De verkoop van voorstellingen in Noord- Duitsland wordt verzorgd door: Hanseatische Konzertdirektion Klaus Wollny GMBH

Ferdinands Höh 1

22587 Hamburg

T: +49 (0)40-85 500 600

F: +49 (0)40-85 500 311

E: service@hkdconcert.com (link is external)

De verkoop van voorstellingen in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wordt verzorgd door:

Kulturgipfel GmbH

Landsberger Str. 72, D – 80339 München

T: +49 89 5596860

E: info@kulturgipfel.de

De verkoop van voorstellingen in België wordt verzorgd door:

Kras Artists Management

Leernsesteenweg 168 9800 Deinze

E:  info@kras.be
T:+32 475 81 98 96 

Daarnaast zal de stichting zich ook actief bezig houden met de verkoop van voorstellingen; het impresariaat verzorgt dan de contractuele afhandeling voor de stichting.