Bestuur

Het bestuur van de stichting Music Connects All (MCA) kent de volgende leden en functies:

  • Directeur/bestuurder: M.N.S. Verhoeff
  • Secretaris: Mr. P.J.M. Esser
  • Penningmeester: vacature
  • Bestuurslid: Prof. Dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge

Behalve een bestuur heeft MCA een Raad van Commissarissen bestaande uit:

  • Drs. J.H. Mersmann, voorzitter
  • Drs. J. van der Moolen
  • Jhr. Dr. I. Wladimiroff

Het bestuur vergadert gezamenlijk met de Raad van Commissarissen eenmaal per kwartaal tenzij de omstandigheden anders verlangen.

Bestuur en Raad van Commissarissen onderschrijven de Governance Code Cultuur. De statuten van de stichting zijn daartoe gewijzigd d.d. 10 februari 2014, inmiddels is tot een Reglement voor het bestuur en een Reglement voor de Raad van Commissarissen besloten.